กันยายน 2022

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ ผศ.ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ ผศ.ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความย […]

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ ผศ.ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

กิจกรรมเวทีสุขภาพและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเวทีสุขภาพและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำ

กิจกรรมเวทีสุขภาพและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

ด้วยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำ

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์โสภิดา ทิพย์สวัสดิ์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความย

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์โสภิดา ทิพย์สวัสดิ์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์ ดร.ชัดเจน จันทรพัฒน์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์ ดร.ชัดเจน จันทรพัฒน์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความย

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์ ดร.ชัดเจน จันทรพัฒน์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์ทัศมาภรณ์ สุทธิรักษ์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์ทัศมาภรณ์ สุทธิรักษ์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความย

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์ทัศมาภรณ์ สุทธิรักษ์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

ภายใต้การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

การดูแลใจเด็กเล็ก ภายใต้การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิท

การดูแลใจเด็กเล็ก ภายใต้การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต Read More »

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์ ขอเชิญเข้าฟั

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Read More »

อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าช่วยเหลือนักศึกษาประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนขณะฝนตก

เมื่อวานนี้ 7 ก.ย. 2565 เวลาประมาณ 14.25 น. ผู้ช่วยศาสต

อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าช่วยเหลือนักศึกษาประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนขณะฝนตก Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์จุฬาวรรณ วิสภา ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์จุฬาวรรณ วิสภา ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความย

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์จุฬาวรรณ วิสภา ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »