Home / กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย หนูเมือง ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย หนูเมือง นักศึกษาสำน …

Read More »

โครงการเสริมสร้างทักษะการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในแกนนำนักศึกษาพยาบาล

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกั …

Read More »

กิจกรรมวางพวงมาลาและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

เนื่องในวันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

กิจกรรมโครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ: การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้ตระหนักถึงคว …

Read More »

กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล : วางแผนการเรียนสู่ความสำเร็จ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัด …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลรุ่น 19 สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านร้อยละ 95.71

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย หนูเมือง ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย หนูเมือง นักศึกษาสำน …

Read More »