Home / กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการสานสัมพันธ์วันปีใหม่ 2563 (Happy New Year2020) ประจำปีการศึกษา 2562

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดโครงการ สานสั …

Read More »

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »

กิจกรรม สุดยอดเมนูอาหาร ลดเสี่ยงโรค

นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรม สุดยอดเมนูอา …

Read More »

โครงการรวมพลังชาวในหันกำจัดขยะสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการรวมพลังชาวในหันกำจัดขยะสร้างเสริมสุขภาพ

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ได้จัดโครงการรวมพลังชาวใ …

Read More »

โครงการ”ชวนน้องเด็กปากพูน กินดีเล่นสนุกสร้างเสริมสติปัญญา” ในรายวิชา NUR-464 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน

โครงการ"ชวนน้องเด็กปากพูน กินดีเล่นสนุกสร้างเสริมสติปัญญา" ในรายวิชา NUR-464 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหา …

Read More »

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ”รำลึกสมเด็จย่า 2562″

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ …

Read More »

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ วันปิยะมหาราช และวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ไ …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ “น้อมรำลึกสมเด็จย่า 2562”

เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพ …

Read More »

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ Road Show (โครงการกลยุทธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก ปีการศึกษา 2563)

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา ม …

Read More »

กิจกรรมวางพวงมาลาและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตขอ …

Read More »