กิจกรรมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชและสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบดูแลช่วยเ …

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ Read More »

การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือร่วมกับ Padjadjaran University

การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือร่วมกับ Padjadjaran University

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรเพ …

การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือร่วมกับ Padjadjaran University Read More »

การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือร่วมกับ Universiti Sains Malaysia

การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือร่วมกับ Universiti Sains Malaysia

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรเ …

การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือร่วมกับ Universiti Sains Malaysia Read More »

รางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2566 จากชมรมพยาบาลนครศรีธรรมราช

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความย …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2566 จากชมรมพยาบาลนครศรีธรรมราช Read More »

กิจกรรมการอบรมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

กิจกรรมการอบรมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

กิจกรรมการอบรมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเตรียมเอกสารเพื่อเสน …

กิจกรรมการอบรมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.วรรณา กุมารจันทร์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.วรรณา กุมารจันทร์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.วรรณา กุมารจันทร์ ที …

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.วรรณา กุมารจันทร์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ ท …

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

การศึกษาดูงานนิทรรศการเทคโนโลยีทางการแพทย์และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

การศึกษาดูงานนิทรรศการเทคโนโลยีทางการแพทย์และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิ …

การศึกษาดูงานนิทรรศการเทคโนโลยีทางการแพทย์และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.ดร.รติรัตน์ โกละกะ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.ดร.รติรัตน์ โกละกะ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.ดร.รติรัตน์ โกละกะ ท …

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.ดร.รติรัตน์ โกละกะ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »