กิจกรรมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ขอแสงความยินดีกับ อ.สันติพงศ์ แก้วนรา

ขอแสดงความยินดีกับ อ.สันติพงศ์ แก้วนรา ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีกับ อ.สันติพงศ์ แก้วนรา ที่ได้รับรองมาตร […]

ขอแสดงความยินดีกับ อ.สันติพงศ์ แก้วนรา ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

สงกรานต์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมอนุรักษ์สงกรานต์ สืบสานประพณี ประจำปี 2567

กิจกรรมอนุรักษ์สงกรานต์ สืบสานประพณี ประจำปี 2567 วันนี

กิจกรรมอนุรักษ์สงกรานต์ สืบสานประพณี ประจำปี 2567 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.มณีรัตน์ คำนาค ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีกับ อ.มณีรัตน์ คำนาค ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความย

ขอแสดงความยินดีกับ อ.มณีรัตน์ คำนาค ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

การประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติ การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก

การประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 3 Read More »

จัดการประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก

การประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 3 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.แสงเทียน เจียรวัฒนากุล

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.แสงเทียน เจียรวัฒนากุล ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.แสงเทียน เจียรวัฒนากุล ที่ได้ร

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.แสงเทียน เจียรวัฒนากุล ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

ขอแสดงความยืนดีกับ อ.จิดาภา ยอดระบำ

ขอแสดงความยินดีกับ อ.จิดาภา ยอดระบำ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีกับ อ.จิดาภา ยอดระบำ ที่ได้รับรองมาตรฐาน

ขอแสดงความยินดีกับ อ.จิดาภา ยอดระบำ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ชุติพร ด่านสุวรรณ

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ชุติพร ด่านสุวรรณ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ชุติพร ด่านสุวรรณ ที่ได้รับรองมาตร

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ชุติพร ด่านสุวรรณ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.สันติ เพชรนุ้ย ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีกับ อ.สันติ เพชรนุ้ย ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีกับ อ.สันติ เพชรนุ้ย ที่ได้รับรองมาตรฐาน

ขอแสดงความยินดีกับ อ.สันติ เพชรนุ้ย ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »