Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ “โรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก และความท้าทายทางการพยาบาลเด็กในการพยาบาล โรคทางเดินหายใจอุบัติใหม่”

หนังสือเชิญประชุม

Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7

รับสมัครออนไลน์ คลิกลิ้งค์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ ผศ.ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ ผศ.ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์โสภิดา ทิพย์สวัสดิ์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์ ดร.ชัดเจน จันทรพัฒน์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์ ดร.ชัดเจน จันทรพัฒน์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์ทัศมาภรณ์ สุทธิรักษ์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์ทัศมาภรณ์ สุทธิรักษ์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »