ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 2

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ คณะ …

การประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 2 Read More »

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ (อดีตคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์) ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น "ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย" มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ (อดีตคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์) ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย” มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความย …

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ (อดีตคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์) ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย” มหาวิทยาลัยมหิดล Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู อาจารย์ …

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ พลานุพัฒน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ พลานุพัฒน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ ดร.ทิพวรรณ พลานุพัฒน์ อาจาร …

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ พลานุพัฒน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์ลัดดาวัลย์ เพ็ญศรี ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความย …

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์ลัดดาวัลย์ เพ็ญศรี ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์สิริกรานต์ สุทธิสมพร ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์สิริกรานต์ สุทธิสมพร ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความย …

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์สิริกรานต์ สุทธิสมพร ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 3

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 3

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรง …

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 3 Read More »

รับสมัครอาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ด่วน!! รับสมัครอาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ด่วน!!! สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีค …

ด่วน!! รับสมัครอาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Read More »

รับสมัครอาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ด่วน!! รับสมัครอาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ด่วน!!! สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีค …

ด่วน!! รับสมัครอาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต Read More »