Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!! รับสมัครอาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ด่วน!!! สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

Read More »

ด่วน!! รับสมัครอาจารย์พยาบาล  สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์หรือสาขาการพยาบาลมารดาและทารก

ด่วน!!! สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

Read More »

ด่วน รับสมัครอาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ด่วน!!! สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

Read More »

!! ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ – 30 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศการรับทุนฯ ใบสมัครทุนฯ  ใบรั …

Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง พยาบาลเพื่อประชาชน วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 06.00 น.

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง พยาบาลเพื่อประชาชน R …

Read More »

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ Clinical reasoning รุ่นที่ 5 วันที่ 25-27 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครเข้าร่วมประชุม โครงการและกำ …

Read More »

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์พยาบาล

รับสมัครอาจารย์พยาบาล

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความ …

Read More »

โครงการกีฬาสี WU NURSE สัมพันธ์

18 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการกี …

Read More »