Home / กิจกรรมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

กิจกรรมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษา”ผู้ช่วยพยาบาล” รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Read More »

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2

Read More »

แนะแนวการทำงานของผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น.. โดยอาจารย์ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้บริหาร รร.มัธยมยานากาวา..

ดร.เชาว์  เต็มรักษ์ ผู้บริหารโรงเรียนมัยธยมยา …

Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับ ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อค่าธรรมเนียมการศึกษา แก่ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับ ธนาคารออ …

Read More »

“ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1″ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีตำแหน่งงานรองรับเกินกว่า 100%

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ผลิตผู้ช่วยพยาบาล รุ่่นที …

Read More »