Home / Ratanakorn Boonklang

Ratanakorn Boonklang

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 2

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศร …

Read More »

!! ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ – 30 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศการรับทุนฯ ใบสมัครทุนฯ  ใบรั …

Read More »

ด่วน!! เลื่อนการประชุมวิชาการ clinical reasoning รุ่นที่ 5 เป็นวันที่ 2-4 กย 63

หนังสือเลื่อนการประชุม กำหนดการประชุม

Read More »

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง พยาบาลเพื่อประชาชน วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 06.00 น.

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง พยาบาลเพื่อประชาชน R …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบ …

Read More »

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ Clinical reasoning รุ่นที่ 5 วันที่ 25-27 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครเข้าร่วมประชุม โครงการและกำ …

Read More »