ร่วมมือกับต่างประเทศ


🎉สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ The Hong Kong Polytechnic University and University of Central Florida

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการในหัวข้อ “Future Nursing Research of Older Adults”

ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น. 🚩🚩สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564🎉🎉

 
1st International Conference 2022 “Global Health Issues in Elderly Era”
1st International Conference 2022 “Global Health Issues in Elderly Era”