Home / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ที่อยู่  : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบล ไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Tel. 075-67 2101-2           Fax. 075-67 2103

 

face book : walailak nursing