สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7

รับสมัครออนไลน์ คลิกลิ้งค์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน : คุณรัตนากร  บุญกลาง โทร 075-672101-2