สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-10 มกราคม 2566