Home / กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาโท

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาโท

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่แ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับสมัครเพื่อค …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พิธีมอบหมวก เข็มสถาบัน ดวงประทีป และสำเร็จการศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหล …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก https://drive.google.com/file …

Read More »

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ด้วยจะมีการสอบวิทยานิพนธ์ของ น.ส.พัสตราภรณ์ แก้วพะ …

Read More »

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผุู้ใหญ่

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดสอบวิทยานิพนธ์ของ น.ส.สุมา …

Read More »

ขอเชิญเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่

ด้วยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใ …

Read More »

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ด้วย หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวช …

Read More »