Home / กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี / กิจกรรมเวทีสุขภาพและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเวทีสุขภาพและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเวทีสุขภาพและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ  จัดกิจกรรมเวทีสุขภาพ เนื่องในวันมหิดล เพื่อเป็นการถวายสักการะแสดงความกตัญญูกตเวทีและเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของไทย” ด้วยวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก โดยกำหนดเป็น “วันมหิดล” ซึ่งวันสำคัญที่สำนักวิชา/วิทยาลัยกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดกิจกรรมวันมหิดลเป็นประจำทุกปี

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมเวทีสุขภาพและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในหัวข้อ How to use Mask เพื่อให้ประชาชนทั่วไป บุคลากร และนักศึกษาเกิดความตระหนักในการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมให้คำแนะนำ

กิจกรรมเวทีสุขภาพและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมเวทีสุขภาพและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมเวทีสุขภาพและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมเวทีสุขภาพและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมเวทีสุขภาพและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

About Ongorn Rattanapan

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น