Home / กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาโท / ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์ ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หัวข้อ “ความชุกของระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดขดลวดอุดตันในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังเปิดขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน : จำแนกตาม PARIS Thrombotic Risk Score” โดย นายสันติ เพชรนุ้ย ในวันที่ 18 ก.ย. 2565 เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องประชุมดอกปีบ 2 อาคารวิชาการ 2 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

About Ongorn Rattanapan

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น