ตุลาคม 2022

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.นฤมล ศิลวิศาล ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.นฤมล ศิลวิศาล ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความย […]

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.นฤมล ศิลวิศาล ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.ดร.สุจิรา วิชัยดิษฐ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.ดร.สุจิรา วิชัยดิษฐ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความย

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.ดร.สุจิรา วิชัยดิษฐ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.ดร.นวรัตน์ รักชาติ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความย

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.ดร.นวรัตน์ รักชาติ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565 รำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่า

เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราช

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565 รำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่า Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับโลกจาก Times Higher Education อันดับที่ 1501+ ของโลก อันดับที่ 11 ของไทย

ม.วลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับโลกจาก Times Higher Education อันดับที่ 1501+ ของโลก อันดับที่ 11 ของไทย

ม.วลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับโลกจาก Times Higher Education อันดับที่ 1501+ ของโลก อันดับที่ 11 ของไทย Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความย

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »