2022

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ ซึ่งได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลแคแสดชูช่อ ศิษย์เก่าดีเด่น

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความย […]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ ซึ่งได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลแคแสดชูช่อ ศิษย์เก่าดีเด่น Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.ชุติมา รอดเนียม ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความย

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.ชุติมา รอดเนียม ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

สโมสรนักศึกษาพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลต้นกล้าแห่งความดี 2565

สโมสรนักศึกษาพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลต้นกล้าแห่งความดี 2565

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายอธิราช รัตนบุรี นายกสโมส

สโมสรนักศึกษาพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลต้นกล้าแห่งความดี 2565 Read More »

ขอเชิญเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ขอเชิญเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์ ขอเชิญเข้าฟั

ขอเชิญเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน Read More »

ขอเชิญเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ขอเชิญเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์ ขอเชิญเข้าฟั

ขอเชิญเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน Read More »

"Let's fun วัน Christmas with us" เพื่อน้อง (โดย I love English Clinic)

“Let’s fun วัน Christmas with us” เพื่อน้อง (โดย I love English Clinic)

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิ

“Let’s fun วัน Christmas with us” เพื่อน้อง (โดย I love English Clinic) Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.ชนม์ชนก บุญสุข ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความย

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.ชนม์ชนก บุญสุข ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.ศิรินทรา ด้วงใส ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความย

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.ศิรินทรา ด้วงใส ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

นักศึกษาพยาบาล เป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยระดับภาคใต้ “ปาริชาติเกมส์”

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอส่งขอลังใ

นักศึกษาพยาบาล เป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยระดับภาคใต้ “ปาริชาติเกมส์” Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำภาค 3/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำภาค 3/2565

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลื

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำภาค 3/2565 Read More »