Daily Archives: กันยายน 8, 2022

อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าช่วยเหลือนักศึกษาประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนขณะฝนตก

เมื่อวานนี้ 7 ก.ย. 2565 เวลาประมาณ 14.25 น. ผู้ช่ว …

Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์จุฬาวรรณ วิสภา ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์จุฬาวรรณ วิสภา ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์ปฤษดาพร ผลประสาร ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »