หน้าหลักมหาวิทยาลัย    
  :::สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยวลักษณ์ ::: School of Nursing Walailak University
 หน้าหลัก |ข้อมูลสำนักวิชา   |หลักสูตรปริญญาตรี   |หลักสูตรปริญญาโท   |บริการวิชาการ   |วิจัย   |ผลงาน/รางวัล   |ศิษย์เก่า   |แบบฟอร์ม   |งานประกันคุณภาพ  
Slideshow images
|
 | ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่น2 [อ่าน 42 ครั้ง]
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิ... [อ่าน 40 ครั้ง]
ผศ.ดร.จอม สุวรรณโณ เข้ารับประทานรางวัลพยาบาลดีเด่นจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสม... [อ่าน 38 ครั้ง]
ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีมอบหมวก-เข็มสถาบัน แก่ว่าที่บัณฑิตพยาบาล รุ่น 15 [อ่าน 184 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
 | กิจกรรมสำนักวิชา
เครือข่ายวลัยลักษณ์ป้องกันภัยไข้เลือดออกจัดประชุมให้ความรู้นักศึกษา  [อ่าน 32 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด  
  | ปฏิทินกิจกรรม | ข่าว - กิจกรรม | ภาพกิจกรรม | แบนเนอร์ |   
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
  http://www.nurse2.wu.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 075-672101-2 โทรสาร 075-672103
วันนี้  26 คน   เดือนนี้  702 คน  
ปีนี้  7150 คน     ทั้งหมด  35499 คน  
เข้าสู่ระบบ