Home / ข่าวทุนการศึกษา / ขอเชิญร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาลและพิธีมอบขีด หมวกพยาบาล เข็มสถาบัน
ขอเชิญร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในพิธีปัจฉินนิเทศบัณฑิจพยาบาลและพิธีมอบขีด หมวกพยาบาล เข็มสถาบัน

ขอเชิญร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาลและพิธีมอบขีด หมวกพยาบาล เข็มสถาบัน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขอเชิญร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนื่องในพิธีปัจฉินนิเทศบัณฑิจพยาบาลและพิธีมอบขีด หมวกพยาบาล เข็มสถาบัน ให้กับนักศึกษาพยาบาลที่เรียนดี มีความประพฤติดี จิตอาสา ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาหลายคนที่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

หากอาจารย์ ศิษย์เก่า หรือผู้ประสงค์ที่ต้องการบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาล สามารถแจ้งความประสงค์และสามารถนำใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยผู้บริจาคทุนสามารถระบุชื่อนักศึกษาที่ต้องการให้ทุน หรือระบุคุณสมบัติได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อบริจาคทุนได้ที่ ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ ประธานฝ่ายทุนการศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร 081-7372735

ขอเชิญร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในพิธีปัจฉินนิเทศบัณฑิจพยาบาลและพิธีมอบขีด หมวกพยาบาล เข็มสถาบัน

About Ongorn Rattanapan

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น