Home / ข่าวทุนการศึกษา

ข่าวทุนการศึกษา

ขอเชิญร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาลและพิธีมอบขีด หมวกพยาบาล เข็มสถาบัน

ขอเชิญร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในพิธีปัจฉินนิเทศบัณฑิจพยาบาลและพิธีมอบขีด หมวกพยาบาล เข็มสถาบัน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขอเชิ …

Read More »

ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เข้าพบนักศึกษาเพื่อสัมภาษณ์ทุนการศึกษาจากโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เข้าพบนักศึกษา มอบทุนการศึกษา

นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบา …

Read More »