Home / ข่าวทุนการศึกษา

ข่าวทุนการศึกษา

ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เข้าพบนักศึกษาเพื่อสัมภาษณ์ทุนการศึกษาจากโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เข้าพบนักศึกษา มอบทุนการศึกษา

นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบา …

Read More »