พฤศจิกายน 2023

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาพยาบาลประจำวันพุธ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาพยาบาลประจำวันพุธ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหา […]

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาพยาบาลประจำวันพุธ Read More »

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชและสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบดูแลช่วยเ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ Read More »

ปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

ปิดการรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

ปิดการรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผ

ปิดการรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต Read More »

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัค

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน Read More »

การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือร่วมกับ Padjadjaran University

การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือร่วมกับ Padjadjaran University

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรเพ

การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือร่วมกับ Padjadjaran University Read More »

การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือร่วมกับ Universiti Sains Malaysia

การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือร่วมกับ Universiti Sains Malaysia

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรเ

การประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือร่วมกับ Universiti Sains Malaysia Read More »