พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยศักยภาพ Coaching and Supervision โดยนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และตัวแทนคณาจารย์จากกลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor เพื่อร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยมี นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือ ในการร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รวมทั้งเพื่อเป็นเครือข่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

ขอขอบคุณภาพจาก โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประมวลภาพเพิ่มเติม:  คลิ๊ก