Home / News

News

ขอเชิญร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ “น้อมรำลึกสมเด็จย่า 2562”

เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพ …

Read More »

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบ …

Read More »

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ Road Show (โครงการกลยุทธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก ปีการศึกษา 2563)

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา ม …

Read More »

กิจกรรมวางพวงมาลาและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตขอ …

Read More »

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์พยาบาล

รับสมัครอาจารย์พยาบาล

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความ …

Read More »

โครงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติเนื่องในโอกาสแสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรและผู้บริหารทางการพยาบาลที่เกษียณอายุราชการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมงานมุฑิตาจิต ณ โรงพยาบาลมหาราช

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการสร้างสัมพันธ์ที …

Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กำไล สมรักษ์ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิชาการรับใช้สังคม

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่แ …

Read More »

กิจกรรมฉีดวัคซีน “การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กนักเรียน”

กิจกรรมฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรบูรณา …

Read More »

โครงการกีฬาสี WU NURSE สัมพันธ์

18 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการกี …

Read More »