Home / News

News

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ”รำลึกสมเด็จย่า 2562″

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ …

Read More »

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ วันปิยะมหาราช และวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ไ …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ “น้อมรำลึกสมเด็จย่า 2562”

เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพ …

Read More »

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบ …

Read More »

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ Road Show (โครงการกลยุทธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก ปีการศึกษา 2563)

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา ม …

Read More »

กิจกรรมวางพวงมาลาและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตขอ …

Read More »