Home / News / กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ วันปิยะมหาราช และวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ วันปิยะมหาราช และวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ วันปิยะมหาราช และวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยภายในกิจกรรมได้มีการแบ่งกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาออกเป็น 7 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการเดินรณรงค์และเก็บขยะบริเวณ ทางเดินCoverway หน้าอาคารบริหาร หน้าโรงอาหาร 4 และทำความสะอาดบริเวณภายในอาคารวิชาการ 2 และจัดห้องทำงานอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5 ส. ของมหาวิทยาลัย

About Ongorn Rattanapan

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น