Home / News / กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ Road Show (โครงการกลยุทธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก ปีการศึกษา 2563)

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ Road Show (โครงการกลยุทธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก ปีการศึกษา 2563)

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการกลยุทธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก ปีการศึกษา 2563 โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์(Road Show) ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของภาคใต้  เช่น จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดช่วงเดือนกันยายน เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนรู้และรับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาต่อที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

About Ongorn Rattanapan

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น