Home / News / กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ได้กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษา ที่ 2/2562 ณ ห้อง AD3501 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร ตัวแทนศิษย์เก่า นักศึกษารุ่นพี่ และนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562

   

   

About Ongorn Rattanapan

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น