Home / 2019

Yearly Archives: 2019

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับอาจารย์ใหม่สู่การสอนนักศึกษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ …

Read More »

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »

กิจกรรม สุดยอดเมนูอาหาร ลดเสี่ยงโรค

นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรม สุดยอดเมนูอา …

Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับอาจารย์ใหม่สู่การสอนนักศึกษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ …

Read More »

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ Clinical reasoning รุ่นที่ 5 วันที่ 25-27 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครเข้าร่วมประชุม โครงการและกำ …

Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน”รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63″

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน"รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63"

วันที่ 18 พ.ย. 2562 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจก …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

Read More »

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

ดาวน์โหลดใบสมัคร หนังสือประชาสัมพันธ์ ตารางสอน ราย …

Read More »

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

ดาวน์โหลดใบสมัคร หนังสือขยายเวลาการรับสมัคร

Read More »

นักศึกษาระดับปริญญาโท นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศประเทศมาเลเซีย

นักศึกษาระดับปริญญาโท นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศประเทศมาเลเซีย

นางสาวอรอุมา บุญกาญจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูต …

Read More »