กิจกรรม สุดยอดเมนูอาหาร ลดเสี่ยงโรค

นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรม สุดยอดเมนูอาหาร ลดเสี่ยงโรค ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการในรายวิชา NUR60-209 โภชนาการและโภชนบำบัด ณ ศูนย์อาหารช่อประดู่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมายเช่น การจัดแสดงปริมาณอาหารและเมนูอาหารที่เหมาะสมของแต่ละโรคตามหมวดหมู่อาหาร การนำเสนอเมนูอาหารและการปรุงอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคต่างๆ ใน 1 วัน การสาธิต อธิบายคุณประโยชน์ที่โดดเด่นของตัวอย่างอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น โดยภายในงานมีนักศึกษาพยาบาล และนักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ มากมาย เข้าร่วมกิจกรรม