กุมภาพันธ์ 2024

ขอแสดงความยืนดีกับ อ.จิดาภา ยอดระบำ

ขอแสดงความยินดีกับ อ.จิดาภา ยอดระบำ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีกับ อ.จิดาภา ยอดระบำ ที่ได้รับรองมาตรฐาน […]

ขอแสดงความยินดีกับ อ.จิดาภา ยอดระบำ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ชุติพร ด่านสุวรรณ

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ชุติพร ด่านสุวรรณ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ชุติพร ด่านสุวรรณ ที่ได้รับรองมาตร

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ชุติพร ด่านสุวรรณ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.สันติ เพชรนุ้ย ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีกับ อ.สันติ เพชรนุ้ย ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีกับ อ.สันติ เพชรนุ้ย ที่ได้รับรองมาตรฐาน

ขอแสดงความยินดีกับ อ.สันติ เพชรนุ้ย ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

International Conference 2024

The 3rd International Conference on Multidisciplinary Health Care to Enhance Quality of Life in the Community on March 29, 2024

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร

The 3rd International Conference on Multidisciplinary Health Care to Enhance Quality of Life in the Community on March 29, 2024 Read More »

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยา

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน Read More »

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ

ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ ได้รับรางวัลศิ

ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น Read More »

กิจกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

กิจกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

กิจกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ส

กิจกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน Read More »

Health Care Chronicles: Stories from Thailand, Singapore and The UK

การบรรยายทางวิชาการเรื่อง Health Care Chronicles: Stories from Thailand, Singapore and The UK

การบรรยายทางวิชาการเรื่อง Health Care Chronicles: Stori

การบรรยายทางวิชาการเรื่อง Health Care Chronicles: Stories from Thailand, Singapore and The UK Read More »

ขอเชิญประชุมวิชาการ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ความรุนแรงในเด็กและวัยรุ่น:ทางออกและการจัดการเชิงรุก

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ความรุนแรงในเด็กและว

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ความรุนแรงในเด็กและวัยรุ่น:ทางออกและการจัดการเชิงรุก Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เทคนิคการใช้ AI และ Chat GPT สำหรับงานวิจัย"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการใช้ AI และ Chat GPT สำหรับงานวิจัย”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการใช้ AI และ Cha

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการใช้ AI และ Chat GPT สำหรับงานวิจัย” Read More »