Home / 2021 / เมษายน

Monthly Archives: เมษายน 2021

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวน สมัครอาสาสมัครวิชาชีพ ดูแล ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศาสตราภิชาน อาจารย์ ดร …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

  ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับสมัค …

Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ !!แจ้งประกาศ..ยกเลิก..กิจกรรม “เดินวิ่ง พยาบาลเพื่อประชาชน (Nurse for All)

..สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ ผศ.จินดารัตน์ สมใจนึก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ ผศ.ดร.อรทัย นนทเภท ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

    สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอ …

Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดง …

Read More »