ขอแสดงความยินดีกับ นางกญจนาภรณ์ ไกรนรา ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางกญจนาภรณ์ ไกรนรา ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นางกญจนาภรณ์ ไกรนรา ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รุ่นที่ 9 ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ นางกญจนาภรณ์ ไกรนรา ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น