"การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิกทางการพยาบาลและการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 1"

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิกทางการพยาบาลและการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 1”

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิกทางการพยาบาลและการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 1” (The 1st National Clinical Reasoning in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022) ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบ Onsite ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting นักศึกษาพยาบาล ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรืออาจารย์พยาบาลที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ คลิ๊ก 

กำหนดการโครงการ คลิ๊ก

"การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิกทางการพยาบาลและการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 1"