เวทีนำเสนอเมนูอาหารเฉพาะโรค โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

เวทีนำเสนอเมนูอาหารเฉพาะโรค โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 19 และ 21 ธันวาคม 2565 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรม “เวทีนำเสนอเมนูอาหารเฉพาะโรค” ณ บริเวณโถงกลาง อาคารสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการในรายวิชา NUR63-207 โภชนบำบัดทางการพยาบาล โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การจัดแสดงปริมาณอาหารและเมนูอาหารที่เหมาะสมของแต่ละโรคตามหมวดหมู่อาหาร การนำเสนอเมนูอาหารใหม่และการปรุงอาหารที่เหมาะสมกับโรคของผู้ป่วย การสาธิต อธิบายคุณประโยชน์ที่โดดเด่นของตัวอย่างอาหารเพื่อสุขภาพ และการเล่นเกมตอบคำถามร่วมสนุกชิงของรางวัลมากมาย โดยภายในงานมีนักศึกษาพยาบาล และนักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ มากมายที่มาเข้าร่วมกิจกรรม

เวทีนำเสนอเมนูอาหารเฉพาะโรค โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เวทีนำเสนอเมนูอาหารเฉพาะโรค โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เวทีนำเสนอเมนูอาหารเฉพาะโรค โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เวทีนำเสนอเมนูอาหารเฉพาะโรค โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เวทีนำเสนอเมนูอาหารเฉพาะโรค โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เวทีนำเสนอเมนูอาหารเฉพาะโรค โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เวทีนำเสนอเมนูอาหารเฉพาะโรค โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เวทีนำเสนอเมนูอาหารเฉพาะโรค โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เวทีนำเสนอเมนูอาหารเฉพาะโรค โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เวทีนำเสนอเมนูอาหารเฉพาะโรค โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2