Home / 2021 / กันยายน

Monthly Archives: กันยายน 2021

อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับประชาชน เนื่องในวันมหิดล

อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 อาจารย์สำนักวิชาพยาบาล …

Read More »

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระดับปริญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระดับปริญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญ …

Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ ตำแหน่งอาจารย์ หลายอัตรา!!!

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ ตำแหน่งอาจารย์

ด่วน!!! สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

Read More »

ด่วน!! รับสมัครอาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์หรือสาขาการพยาบาลมารดาและทารก

รับสมัครอาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์

ด่วน!!! สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

Read More »