Home / กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาโท / ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ด้วย หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มีกำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้

เวลา 13.00-15.00 น. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนายชนก จามพัฒน์ หัวข้อ “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

เวลา 15.00-17.00 น. สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนางชมัยพร นิยมจิตร์ หัวข้อ “พฤติกรรมการบริโภคโซเดียมต่อภาวะการทำงานของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน”

จึงขอประกาศมาเพื่อขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าฟังการสอบฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

About วรรณา นิลพัฒน์

Check Also

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ด้วยจะมีการสอบว …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *