Home / กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาโท / โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา โดยในครั้งนี้ได้มีการจัดโครงการในหัวข้อของการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษามีสมรรถนะด้านการใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลที่ลุ่มลึกขึ้น ซึ่งในครั้งนีั ทางสำนักวิชาฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณญพัฒน์ ไชยเมล์ อาจารย์จากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 5 ม.วลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

About Ongorn Rattanapan

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *