Home / กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี / โครงการเด็กดี มีภาวะผู้นำ: การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล”

โครงการเด็กดี มีภาวะผู้นำ: การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม โครงการเด็กดี มีภาวะผู้นำ: การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล” โดยมี คุณอวยพร เรืองศรี รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อ ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองตามผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทราบถึงแนวทางการนำวงจรคุณภาพ PDCA ไปใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรม บูรณาการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการนำวงจรคุณภาพ PDCA ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้นำในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน และพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้เป็นผู้นำกิจกรรมและดำเนินการโครงการและกิจกรรมในกลุ่มนักศึกษาได้

 

About Ongorn Rattanapan

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *