รางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2566 จากชมรมพยาบาลนครศรีธรรมราช

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัสตราภรณ์ แก้วพะวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกวลี วัชราทักษิณ, อาจารย์พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ, อาจารย์สินีนาฏ นาคศรี, อาจารย์ปฤษดาพร ผลประสาร อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น” สาขาการศึกษาพยาบาล จากชมรมพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566