นักศึกษาพยาบาลม.วลัยลักษณ์ ได้รับโล่รางวัลพยาบาลผู้บำเพ็ญความดี