Home / กิจกรรมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ / โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับอาจารย์ใหม่สู่การสอนนักศึกษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับอาจารย์ใหม่สู่การสอนนักศึกษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 10- 12 มิถุนายน 2563 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับอาจารย์ใหม่สู่การสอนนักศึกษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้มีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ในการจัดทำ มคอ. การจัดทำแผนการสอนรายวิชาปฏิบัติ การนำแผนการสอนไปใช้ในคลินิก การประเมินผลการเรียนรู้ หลักการประเมินผลทางคลินิก (formative evaluation and summative evaluation) เกณฑ์การประเมินผลทางคลินิก  และการเตรียมความพร้อมในการสอนด้วยภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ใหม่ ให้มีศักยภาพด้านการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเต็มที่

About Ongorn Rattanapan

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *