Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / 10 เหตุผล..เรียนพยาบาล..ที่วลัยลักษณ์

10 เหตุผล..เรียนพยาบาล..ที่วลัยลักษณ์

10 เหตุผลที่ต้องเรียนพยาบาลวลัยลักษณ์

1. เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลเป็นระยะเวลาสูงสุด คือ 5 ปีการศึกษา

2. มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนสู่การเรียนรู้จริง เข้าถึงได้จริง และปฏิบัติจริง ทั้งในโรงพยาบาลละชุมชน

3. มีอาจารย์พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทางคลินิกให้การดูแลนักศึกษาขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลอย่างใกล้ชิด

4. มีแหล่งฝึกทางการพยาบาลที่มีบุคลากรมากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การผลิตบัณฑิตพยาบาล

5.มีอาจารย์ปรึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาและมี Smile and Smart Clinic เพื่อให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เช่น ทักษะการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม ทักษะการสื่อสารทั้งภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

6.การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.วลัยลักษณ์ เปรียบเสมือนเป็นหนังสือเดินทางและวีซ่าที่ใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ของสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

7. มีห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลที่ทันสมัย มีวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่เสมือนจริง

8. มีทุนการศึกษามากมายจากหลายแหล่งทุน ทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน

9. มีห้องเรียนและเทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัย

10. มหาวิทยาลัยมีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศดี มีต้นไม้ร่มรื่นเขียวขจีเหมาะสมกับการเรียนรู้

About Ratanakorn Boonklang

Check Also

กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสวนวลัยลักษณ์ด้วยมือเรา

กิจกรรม”เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสวนวลัยลักษณ์ด้วยมือเรา”

บุคลากรสำนักวิช …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *