ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

UKPSF อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ The United Kingdom Professional Standards Framework : UKPSF ระดับ Fellow