Home / กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาโท / ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผุู้ใหญ่

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผุู้ใหญ่

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดสอบวิทยานิพนธ์ของ น.ส.สุมาลี พลจรัส นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ หัวข้อ “กลุ่มอาการ การจัดการกลุ่มอาการภายหลังการบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อยและคุณภาพชีวิต” (Post Concussion Syndrome, Symptom Management of Post Concussion Syndrome after Mild Traumatic Brain Injury and Quality of Life) ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

About วรรณา นิลพัฒน์

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ตามที่ มหาวิทยา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *