ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.ดร.รติรัตน์ โกละกะ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อ.ดร.รติรัตน์ โกละกะ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ อาจารย์ ดร.รติรัตน์ โกละกะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ The United Kingdom Professional Standards Framework : UKPSF ระดับ Fellow