Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร Clinical reasoning รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2562

ใบสมัคร คลิกหนังสือขออนุญาตหน่วยงาน คลิกโครงการและ …

Read More »

รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3

  *ใบสมัคร PN ปีการศึกษา 62 *ระเบียบการคัดเลื …

Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับ ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อค่าธรรมเนียมการศึกษา แก่ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับ ธนาคารออ …

Read More »

!!ข่าวดี ..ธนาคารออมสิน อนุมัติให้กู้ยืมค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ของ ม.วลัยลักษณ์ เรียบร้อยแล้ว !! รับนักศึกษาเพิ่มเติมจำนวนจำกัด ถึงวันที่ 11 พค 2561..นี้เท่านั้น..

**จะมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ยื่นใบส …

Read More »

“ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1″ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีตำแหน่งงานรองรับเกินกว่า 100%

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ผลิตผู้ช่วยพยาบาล รุ่่นที …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.กำไล สมรักษ์ ได้รับรางวัลดีเด่นผลงานด้านบริการวิชาการ “โครงการหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน”

ขอแสดงความยินดีกับ อ.กำไล  สมรักษ์ ได้รับรางวัลดีเ …

Read More »

อาจารย์พยาบาล”ทีมจิตเวช” ร่วมจัดกิจกรรม “แสงแรก” ภายใต้คลินิกจิตบำบัด วันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช (บ้านสิชล)

อาจารย์พยาบาล”ทีมจิตเวช” ร่วมจัดกิจกรร …

Read More »