Home / กิจกรรมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร Clinical reasoning รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2562

ใบสมัคร คลิกหนังสือขออนุญาตหน่วยงาน คลิกโครงการและ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.กำไล สมรักษ์ ได้รับรางวัลดีเด่นผลงานด้านบริการวิชาการ “โครงการหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน”

ขอแสดงความยินดีกับ อ.กำไล  สมรักษ์ ได้รับรางวัลดีเ …

Read More »

อาจารย์พยาบาล”ทีมจิตเวช” ร่วมจัดกิจกรรม “แสงแรก” ภายใต้คลินิกจิตบำบัด วันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช (บ้านสิชล)

อาจารย์พยาบาล”ทีมจิตเวช” ร่วมจัดกิจกรร …

Read More »

ภาพบรรยากาศการอบรม Clinical reasoning รุ่นที่ 3 วันที่ 22-24 มีค 2561 ภายใต้กิจกรรม “วลัยลักษณ์เดย์-61”

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพก …

Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม Happy Valentine Nurse ณ ห้างโรบินสัน นครศรีธรรมราช

ภาพบรรยากาศ..สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชาสัมพันธ …

Read More »