กิจกรรมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมงานมุฑิตาจิต ณ โรงพยาบาลมหาราช

โครงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติเนื่องในโอกาสแสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรและผู้บริหารทางการพยาบาลที่เกษียณอายุราชการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกั […]

โครงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติเนื่องในโอกาสแสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรและผู้บริหารทางการพยาบาลที่เกษียณอายุราชการ Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กำไล สมรักษ์ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิชาการรับใช้สังคม

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กำไล สมรักษ์ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิชาการรับใช้สังคม Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นักศึกษา และสำนักวิชากลุ่มสาขาวิท

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล Read More »

กิจกรรมฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน

กิจกรรมฉีดวัคซีน “การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กนักเรียน”

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรบูรณาการกา

กิจกรรมฉีดวัคซีน “การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กนักเรียน” Read More »

นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2562 “Success Quality & Learning Solutions”

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ได้จัดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2562 “Success Quality & Learning Solutions” Read More »

กิจกรรมวลัยลักษณ์ชวนน้องเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย : Walailak on Stage

วลัยลักษณ์ชวนน้องเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย : Walailak on Stage

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ใ

วลัยลักษณ์ชวนน้องเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย : Walailak on Stage Read More »

โครงการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล

โครงการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ

โครงการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล Read More »

กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสวนวลัยลักษณ์ด้วยมือเรา

กิจกรรม”เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสวนวลัยลักษณ์ด้วยมือเรา”

บุคลากรสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราท

กิจกรรม”เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสวนวลัยลักษณ์ด้วยมือเรา” Read More »

โครงการพัฒนภาวะผู้นำนักศึกษาพยาบาล "เก่ง ดี มีสุข"

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษาพยาบาล “เก่ง ดี มีสุข” สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์ ร่วมกับง

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษาพยาบาล “เก่ง ดี มีสุข” สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »