กิจกรรมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ อ.กัญญาภัค ปลื้มใจ

ขอแสดงความยินดีกับ อ.กัญญาภัค ปลื้มใจ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีกับ อ.กัญญาภัค ปลื้มใจ ที่ได้รับรองมาตรฐ […]

ขอแสดงความยินดีกับ อ.กัญญาภัค ปลื้มใจ ที่ได้รับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Fellow Read More »

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตรุ่นที่ 5

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 5

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาล

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 5 Read More »

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5

วันนี้ 22 มกราคม 2567 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5 Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จอม สุวร

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ปฤษดาพร ผลประสาร

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ปฤษดาพร ผลปร

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

ตัวแทนฝ่ายการพยาบาล จากโรงพยาบาลธนบุรี-ทุ่งสง เข้าพบคณบดี

ตัวแทนฝ่ายการพยาบาล จากโรงพยาบาลธนบุรี-ทุ่งสง เข้าพบคณบดี

ตัวแทนฝ่ายการพยาบาล จากโรงพยาบาลธนบุรี-ทุ่งสง เข้าพบคณบ

ตัวแทนฝ่ายการพยาบาล จากโรงพยาบาลธนบุรี-ทุ่งสง เข้าพบคณบดี Read More »

ขอแสดงความยินดีอาจารย์สันติพงศ์ แก้วนรา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ อ.สันติพงศ์ แก้วนรา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความย

ขอแสดงความยินดีกับ อ.สันติพงศ์ แก้วนรา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น Read More »