ขอแสดงความยินดีกับ พว.ศักดิ์สิทธิ์ สามทิศ ,รศ.ดร.นัยนา หนูนิล และ รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน Science, Technology and Social Sciences Procedia

Congratulations to RN.Saksit Samtid , Assoc.Prof.Dr.Naiyana Noonil and Assoc. Prof.Dr.Saifon Akewarangkoon

School of Nursing Walailak university  Congratulations to RN.Saksit Samtid , Assoc.Prof.Dr.Naiyana Noonil and Assoc. Prof.Dr.Saifon Akewarangkoon has published research in Science, Technology and Social Sciences Procedia on The 1st International Conference 2022 Global Health Issues in Elderly by Walailak University article Food Intake and Lipids Profiles among Hypertensive Patients at the Community Hospitals in Trang Province

Read more : Click

ขอแสดงความยินดีกับ พว.ศักดิ์สิทธิ์ สามทิศ ,รศ.ดร.นัยนา หนูนิล และ รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน Science, Technology and Social Sciences Procedia