Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://www.wu.ac.th/th/news/12978

ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและภาระงาน

1.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (RN)
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ จำนวน 10 อัตรา

สถานภาพการจ้าง พนักงาน สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตราเงินเดือน 19,000 บาท

เงินเพิ่มวิชาชีพ 4,000 บาท/เดือน ( เฉพาะผู้ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวที่นอกเหนือจากภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด )

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการใช้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้รับการ
ดูแลที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหาภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือทางนิติ
วิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
3. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบายและมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชนหรือการบริการอื่น ๆ ทางด้านสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
5. สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัวชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
6. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาลเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

About nurse_2016

Check Also

10 เหตุผล..เรียนพยาบาล..ที่วลัยลักษณ์

10 เหตุผลที่ต้อ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.